Winkelwagen (
0
)

Ring Privacyverklaring

Ingangsdatum: 24.04.2018

Ring Inc. en onze verbonden ondernemingen ("Ring") respecteren uw bezorgdheid over privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft de types van persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken over consumenten en andere personen die hieronder worden geïdentificeerd, hoe we deze informatie kunnen gebruiken, met wie we ze kunnen delen en de keuzes die beschikbaar zijn m.b.t. het gebruik van de informatie. De Privacyverklaring beschrijft eveneens de maatregelen die we nemen om de persoonlijke informatie te beschermen en hoe personen ons kunnen contacteren over onze privacyprocedures. Ring is de gegevensbeheerder van de persoonlijke informatie die we over u verzamelen, behoudens de uitzonderingen die hieronder beschreven zijn.

Klik op een van de links hieronder om naar het vermelde hoofdstuk te gaan :

Informatie die we verzamelen

Informatie die we over u verkrijgen 

We verkrijgen bepaalde persoonlijke informatie i.v.m. de producten en diensten die we aanbieden. De types persoonlijke informatie die we als gegevensbeheerder verkrijgen bevatten:

 • Contactinformatie, zoals naam, telefoonnummer, e-mail- en postadres.
 • Account-informatie, zoals een online-wachtwoord en andere login-gegevens die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Ring;
 • Betalingsinformatie, zoals naam, facturatieadres en betaalkaartgegevens, inclusief het kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode, die die door onze externe betalingsverwerker voor onze rekening worden verzameld en opgeslagen; Ring bewaart alleen de laatste vier cijfers en de vervaldatum van uw betaalkaart; 
 • De geologische locatie van uw mobiel toestel, indien u met de verzameling van deze gegevens instemt;
 • Informatie i.v.m. de configuratie van het product, zoals de naam en de omschrijving van uw Ring-product (bijvoorbeeld “Ring deurbel – voordeur”), de locatie waar u uw Ring-product installeert en de aanpassingen die u aan de configuratie doet.
 • Technische informatie over uw Ring-product, zoals informatie over uw Wifi-netwerk, de sterkte van het signaal, en het model, serienummer en software-versie van uw Ring-product;
 • Gebruikersnamen op sociale media, content en andere gegevens die op onze officiële sociale-media-pagina's worden geplaatst;
 • Informatie die we externe sociale-media-diensten (bijv. Facebook) of betalingsdiensten (bijv. PayPal) ontvangen, indien u ervoor kiest om uw Ring-account te linken aan, te creëren of aan te melden via deze diensten (inclusief wanneer u ring-video's of -content deelt via uw sociale-media-account); 
 • Informatie die we van externe zakenpartners ontvangen, indien u voor het gebruik van de Ring+ Service kiest, zoals uw account-ID, accountnaam en e-mailadres.
 • Informatie die u verstrekt in verband met een carrièremogelijkheid bij Ring, zoals contactgegevens, informatie in uw CV en details over uw huidige baan; 
 • Andere persoonlijke informatie die is opgenomen in de content die u ons verstrekt, zoals via onze "Contacteer ons" -functie of de klantenondersteuningstools op onze websites of mobiele apps.

Informatie die we via automatische middelen verkrijgen 

Wanneer u met onze producten en diensten communiceert, verkrijgen wij in onze rol als gegevensbeheerder bepaalde informatie via automatische middelen, zoals cookies, webserverlogs, webbeacons en andere technologieën. Een ”cookie” is een tekstbestand dat websites naar de computer van een gebruiker of naar een ander toestel dat met het internet verbonden is, zenden om de browser van de bezoeker uniek te identificeren of om informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een "webbeacon", ook wel een internettag, pixeltag of clear GIF genoemd, linkt webpagina's aan webservers en hun cookies, en kan worden gebruikt om de informatie die via cookies wordt verzameld, terug naar een webserver te sturen.

We kunnen deze geautomatiseerde technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw apparatuur, surfactiviteiten en gebruikspatronen. De informatie die we op deze manier verkrijgen, kan bestaan uit het IP-adres van uw toestel, identificatoren die aan uw toestellen zijn gekoppeld, de types van toestellen die op onze services zijn aangesloten, webbrowser-kenmerken, toestelkenmerken, taalvoorkeuren, verwijs/uitgangpagina's, clickstream-gegevens en datums en tijdstippen van bezoeken aan websites of apps. Deze technologieën helpen ons om (1) uw informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren; (2) te volgen en te begrijpen hoe u onze producten en diensten gebruikt en ermee communiceert; (3) de diensten af te stemmen op uw voorkeuren; (4) de bruikbaarheid van onze producten en diensten en de effectiviteit van onze communicatie te meten en (5) onze producten en diensten anders te beheren en te verbeteren en ervoor zorgen dat ze naar behoren werken.

Uw browser kan u vertellen wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt of hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze online-diensten zult kunnen gebruiken. Voor mobiele toestellen kunt u door de privacy- en beveiligingsinstellingen op uw mobiele apparaat aan te passen, instellen hoe uw toestel en browser bepaalde toestelgegevens dele

Voor inwoners van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is hier informatie beschikbaar over onze procedures i.v.m. cookies en hoe de instellingen van uw cookies te veranderen. Voor zover door de toepasselijke wetgeving vereist, zullen we uw toestemming vragen alvorens cookies of soortgelijke tools te gebruiken 

Informatie die we voor anderen verwerken

Als gegevensverwerker verwerken we bepaalde informatie in uw naam en voor zover dat nodig is om u bepaalde diensten te verlenen. Dit hoofdstuk beschrijft de activiteiten waarvoor Ring als gegevensbeheerder optreedt.

Onze producten en diensten zijn zo ontworpen dat u iedereen voor uw deur kunt zien en horen en ermee kunt spreken vanaf uw computer of mobiel toestel, en dat u kunt samenwerken met anderen in uw gemeenschap. Om u deze diensten te kunnen aanbieden, verwerken en bewaren wij content (en gerelateerde informatie) die wordt opgenomen en vastgelegd tijdens het gebruik van onze producten en diensten, zoals video- of audio-opnamen, live video- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten uit hun omgeving verzamelen om hun functies uit te voeren (zoals beweging, gebeurtenissen, temperatuur en omgevingslicht).

Waar het door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, kunt u ervoor kiezen om een extra functie van uw Ring-product te gebruiken dat, via de videogegevens van uw toestel, gezichtskenmerken van vertrouwde bezoekers kan herkennen. U zou bijvoorbeeld verschillende meldingen van uw Ring Doorbell willen ontvangen afhankelijk van het feit of een bezoeker een onbekende of een lid van uw huishouden is. Als u ervoor kiest om deze functie te activeren, verzamelen we bepaalde gezichtskenmerkinformatie over de bezoekers waarvan u vraagt dat uw Ring-product ze herkent. We hebben uw uitdrukkelijke toestemming nodig vooraleer u van deze functie gebruik kunt maken.

De wetten op de privacy, de gegevensbescherming en de videobewaking in uw rechtsgebied kunnen van toepassing zijn op uw gebruik van onze producten en diensten. U bent de gegevensbeheerder m.b.t. de persoonlijke informatie die u tijdens het gebruik van onze producten en diensten verzamelt (zoals video- of audio-opnamen, live video- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten uit hun omgeving verzamelen om hun functies uit te voeren) en u bent als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de toepasselijke wetgeving wanneer u onze producten of diensten gebruikt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een bericht aan uw huis moet plaatsen, dat de bezoekers waarschuwt dat u gebruik maakt van onze producten en diensten. Het vastleggen, opnemen of delen van video- of audiocontent waarbij andere mensen betrokken zijn of het vastleggen van de gezichtskenmerkinformatie van mensen, kan hun privacy- en gegevensbeschermingsrechten beïnvloeden.

Hoe we de informatie die we verzamelen, gebruiken

We kunnen de informatie die we als gegevensbeheerder over u verzamelen, gebruiken om:

 • U te voorzien van onze producten en diensten;
 • Uw Ring-account en -profiel te creëren en te beheren.
 • Klanten en bestellingen te verwerken en uit te voeren i.v.m. onze producten en diensten en u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • Uw ervaring met onze producten en diensten te personaliseren;
 • U toe te laten om via onze diensten content te streamen, te bewaren en te delen;
 • U te identificeren en te machtigen zodat u toegang krijgt tot bepaalde content of tot het gebruik van onze diensten;
 • De veiligheid en de beveiliging van onze producten en diensten te verhogen en te behouden en om misbruik te vermijden;
 • Met u te communiceren en klantenondersteuning te geven;
 • U toe te laten om te communiceren met bepaalde producten of diensten van derden (bijvoorbeeld om u in staat te stellen naar content van websites van derden in onze diensten te linken of deze te bekijken, of om via Ring+ verbinding te maken met producten en diensten van derden);
 • Analyses uit te voeren (inclusief markt- en consumentenonderzoek, trendanalyse, financiële analyse en anonimiseren van persoonlijke informatie);
 • Carrièremogelijkheden bij Ring te beheren, inclusief voor wervingsdoeleinden, werknemersintroductie en andere HR-doeleinden;
 • Onze activiteiten uit te voeren, te evalueren, te ontwikkelen, te beheren en te verbeteren (inclusief het activeren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten en diensten; het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren en evalueren van de efficiëntie van onze communicatie; boekhouding, audits, het reconciliëren en innen van facturen en andere interne functies);
 • U tegen fraude en andere criminele activiteiten, klachten en andere aansprakelijkheden te beschermen, ze te identificeren en te voorkomen, en
 • Te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, de relevante industrienormen en -beleidslijnen, inclusief deze Privacyverklaring en onze Servicevoorwaarden, en ze af te dwingen.

We kunnen de informatie die we over u verzamelen ook gebruiken op andere manieren, waarvoor we u op het moment van het verzamelen specifiek informeren en uw toestemming vragen, indien dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist. 

Externe analytische diensten

We gebruiken externe analysediensten op onze websites en mobiele apps. De serviceproviders die deze diensten beheren, gebruiken geautomatiseerde technologieën om gegevens te verzamelen (zoals e-mail en IP-adressen) om het gebruik van onze websites en mobiele apps te evalueren. Klik https://ring.com/third-party-services om meer te vernemen over deze analytische diensten.

Online-tracking en op interesse gebaseerde advertenties

Op onze websites kunnen wij informatie over uw online-activiteiten verzamelen om u te voorzien van advertenties over producten en diensten die op uw interesses zijn afgestemd. Voor zover dit door de toepasselijke wetgeving vereist is, zullen we uw toestemming vragen alvorens uw persoonlijke gegevens voor direct marketing te gebruiken.

U kunt onze advertenties op andere websites of mobiele apps zien omdat we deelnemen aan advertentienetwerken. Met advertentienetwerken kunnen we onze berichten richten op gebruikers, rekening houdend met demografische gegevens, de afgeleide interesses van gebruiker en de browser-context. Deze netwerken volgen de online-activiteiten van gebruikers in de loop van de tijd door informatie te verzamelen via geautomatiseerde middelen, waaronder het gebruik van cookies, webserverlogs, web beacons en andere vergelijkbare technologieën. De netwerken gebruiken deze informatie om advertenties te tonen, die afgestemd kunnen zijn op individuele interesses, om de browsers of de toestellen van gebruikers op meerdere websites te volgen en om een profiel van online-surfactiviteiten van gebruikers op te maken. De informatie die onze advertentienetwerken kunnen verzamelen, omvat gegevens over de bezoeken van gebruikers aan websites die deelnemen aan de relevante advertentienetwerken, zoals de pagina's of advertenties die worden bekeken en de acties die op de websites worden ondernomen. Deze verzameling van gegevens heeft zowel plaats op onze websites, als op de websites van derden die aan de advertentienetwerken deelnemen. Dit proces helpt ons ook bij de opvolging van onze marketinginspanningen. 

Bezoek www.youronlinechoices.euom te leren hoe u op interesse gebaseerde advertentienetwerkadvertenties kunt stopzetten. 

Het delen van informatie

We verkopen of delen geen persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met (1) onze verbonden ondernemingen en dochterondernemingen en (2) onze serviceproviders die namens ons diensten uitvoeren, zoals de afhandeling van bestellingen en de analyse en opslag van gegevens. We geven geen toestemming aan onze serviceproviders om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met onze zakenpartners (1) met wie we gezamenlijk producten en diensten aanbieden; (2) voor zoverre u Ring+ gebruikt om u met externe producten of diensten te verbinden of (3) voor betalingstransacties en fraudepreventie.

We kunnen ook informatie over u vrijgeven (1) als we hiertoe wettelijk of juridisch verplicht zijn (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding); (2) in reactie op verzoeken van overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties; (3) om onze wettelijke rechten vestigen, uit te oefenen of te verdedigen; (4) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om lichamelijk of ander letsel of financieel verlies te voorkomen; (5) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten of (6) anders met uw toestemming.

Wij behouden ons het recht voor om alle informatie die we over u hebben over te dragen in het geval dat wij onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, desinvestering, ontbinding of liquidatie).

Ring+ Service

Via onze Ring + dienst kunt u ervoor kiezen om u te verbinden met bepaalde externe diensten die door onze zakenpartners worden aangeboden. Om een verbinding te activeren en de Ring-producten en -diensten toe te laten om met een beschikbare dienst van derden te communiceren, vereist elke verbinding met Ring + de uitwisseling van bepaalde informatie tussen Ring en onze zakenpartner die de externe dienst aanbiedt. Om het bijvoorbeeld mogelijk te maken om de producten en services van Ring te integreren met die van onze zakenpartners, kunnen we bepaalde accountgegevens, zoals uw account-ID en e-mailadres delen met die zakenpartners. Bovendien kunnen we bepaalde gegevens delen, die onze producten uit hum omgeving verzamelen en die nodig is om hun functies uit te voeren (zoals beweging of gebeurtenissen voor uw deur).In elk geval zullen we alleen contact maken met een bepaalde externe dienst als u ervoor kiest om een dergelijke verbinding te activeren.U kunt op elk gewenst moment een verbinding met een externe dienst intrekken door contact op te nemen met Ring via privacy@ring.com of, afhankelijk van de betreffende externe dienst, via uw instellingen onder uw account bij die dienst. De Privacyverklaringen van onze zakenpartners zijn van toepassing op alle informatieprocedures van die partners en op de informatie die met hen wordt gedeeld. 

Gegevenstransfers 

We kunnen de persoonlijke informatie die we over u verkrijgen, overdragen naar een ander land dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we uw persoonlijke informatie overdragen aan ontvangers in andere landen (zoals de VS), zullen we die informatie beschermen zoals beschreven in deze privacyverklaring en voldoen we aan de toepasselijke wettelijke vereisten die adequate bescherming bieden voor de overdracht van persoonlijke informatie aan ontvangers in andere landen dan die waarin u de informatie hebt verstrekt.

Indien u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland bevindt, zijn Ring Inc. en haar dochterondernemingen Ring Protect Inc. en Wireless Environment, met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens aan de Verenigde Staten, LLC gecertificeerd onder de EU-VS- en Zwitsers-VS -Privacyschild-kaders betreffende de overdracht van persoonlijke informatie van de EER en Zwitserland naar de VS, die respectievelijk door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie en de Zwitserse federale gegevensbeschermings- en informatiecommissaris zijn ontwikkeld. Klik hier om onze EU/Zwitsers-VS-Privacyschild Privacybeleid te bekijken

Uw Keuzes

We bieden u bepaalde keuzes aan i.v.m. de persoonlijke informatie die over u verzamelen. Contacteer ons zoals in het Hoe ons te contacteren: privacy@ring.com hoofdstuk van deze Privacyverklaring wordt gespecificeerd om uw voorkeuren bij te werken, het aantal berichten dat u van ons ontvangt te beperken of een verzoek in te dienen. 

Zoals vereist door de wet, 1) heeft u het recht op toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die wij over u bijhouden; (2) mag u vragen dat wij uw persoonlijke informatie bijwerken of corrigeren; (3) kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie of, indien van toepassing, uw voorafgaande toestemming intrekken en (4) ons vragen om uw persoonlijke informatie te blokkeren of uit onze database te verwijderen. Contacteer ons zoals in het Hoe ons te contacteren: privacy@ring.com -hoofdstuk van deze Privacyverklaring wordt gespecificeerd om deze rechten uit te oefenen. Om u te helpen bij de bescherming van uw privacy te beveiligen en om de beveiliging te behouden, kunnen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot de informatie. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voordat we u een kopie verstrekken van uw persoonlijke gegevens die we bijhouden .

Andere online-diensten en externe functies

Onze website en mobiele apps kunnen voor uw comfort en informatie koppelingen aanbieden naar andere online-diensten en kunnen functies van derden omvatten, zoals apps, tools, betalingsdiensten, widgets en plug-ins (bijv. Facebook-, Twitter- of PayPal-knoppen). Deze online-diensten en externe functies kunnen onafhankelijk van ons werken. De privacyprocedures van de relevante derden, inclusief details over de informatie die zij over u kunnen verzamelen, zijn onderhevig aan de privacyverklaringen van deze partijen. We raden u ten zeerste aan om deze te bekijken.Voor zover gekoppelde online-diensten of functies van derden geen eigendom zijn van ons of door ons worden gecontroleerd, is Ring niet verantwoordelijk voor de informatieprocedures van deze derden.

Hoe we persoonlijke informatie beschermen

We handhaven administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Bewaren van persoonlijke informatie

Voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, bewaren we de persoonlijke informatie die we over u verkrijgen zolang (1) het nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben, in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring of (2) we een andere rechtmatige basis hebben voor het bewaren van die gegevens buiten de periode die noodzakelijk is voor het oorspronkelijke doel waarvoor deze gegevens werden verzameld.

Wanneer u onze producten koopt, kunt u ervoor kiezen om u op proef of abonnementsbasis in te schrijven voor ons Ring Protect-abonnement ("Ring Protect").Als u de opnamefuncties van de Ring Protect heeft ingeschakeld, bewaren wij de opnames (en eventuele gerelateerde informatie) van uw product tijdens de looptijd van uw opnameabonnement, zodat u gedurende die periode toegang hebt tot uw inhoud.U kunt uw opnamen op elk moment van Ring Protect verwijderen door naar uw account te gaan. Daarnaast bewaren we Ring Neighborhoods-opnamen (zoals gedefinieerd in de Dienstvoorwaarden), ongeacht of u Ring Protect gebruikt, zodat u kunt deelnemen aan de Ring Neighborhoods-functie als u daarvoor kiest.

Bijwerkingen aan onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om veranderingen in onze procedures i.v.m. persoonlijke informatie weer te geven. We zullen ene bericht op onze websites en mobiele apps plaatsen om u te informeren over belangrijke wijzigingen aan onze Privacyverklaring en bovenaan de verklaring zullen we vermelden wanneer ze het laatst werd bijgewerkt.

Hoe u ons kunt contacteren 

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of als u wilt dat wij de informatie die wij over u hebben bijwerken, uw voorkeuren wijzigen of andere toepasselijke gegevensbeschermingsrechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@ring.com of schrijf naar ons op:

Ring Inc.
1523 26th Street
Santa Monica, CA 90404 U.S.A.

Testing from developer - 11/12