Winkelwagen (
0
)

Ingangsdatum: 08-05-2018 / Bijgewerkt op 04-04-2019

Privacyverklaring

Ring LLC en onze dochterondernemingen (gezamenlijk 'Ring', 'we, 'wij', 'ons' of 'onze') respecteren uw privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die we over consumenten en andere hieronder vermelde personen verkrijgen en verwerken, hoe we de gegevens mogen gebruiken, met wie we ze mogen delen, en de keuzes met betrekking tot ons gebruik van de gegevens. De Privacyverklaring beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de persoonsgegevens te beschermen en hoe mensen contact met ons kunnen opnemen over ons privacybeleid. Ring is de gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Gegevens die we verzamelen

Gegevens die we over u verkrijgen

We verkrijgen bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot de producten en diensten die we leveren. In onze rol als verantwoordelijke verkrijgen we onder meer de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres;
 • Accountgegevens, zoals online wachtwoord en andere inloggegevens die worden gebruikt voor toegang tot de producten en diensten van Ring;
 • Betalingsgegevens, zoals naam, factuuradres en betaalkaartgegevens, waaronder kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode, die namens ons worden verzameld en bewaard door onze externe betalingsverwerker; Ring bewaart alleen de laatste vier cijfers van uw kaartnummer en de vervaldatum;
 • De geolocatie van uw mobiele apparaat, indien u akkoord gaat met het verzamelen van deze informatie;
 • Productinstallatiegegevens, zoals de naam en de beschrijving van uw Ring-product (bijvoorbeeld 'Ring-deurbel – voordeur') en de locatie waar u uw Ring-product installeert, en de aanpassingen die u aanbrengt in de productinstallatie;
 • Technische gegevens over uw Ring-product, zoals gegevens over uw wifi-netwerk en de signaalsterkte, en het model, het serienummer en de softwareversie van uw Ring-product;
 • Gebruikersnamen, inhoud en andere gegevens die worden geplaatst op onze officiële socialemediapagina's;
 • Gegevens die we verkrijgen van externe socialemediadiensten (zoals Facebook) of betalingsdiensten (zoals PayPal) als u ervoor kiest via deze diensten uw Ring-account te koppelen, te maken of daarop in te loggen (inclusief wanneer u Ring-video's of -inhoud deelt via uw socialemedia-account);
 • Gegevens die we verkrijgen van externe zakenpartners als u ervoor kiest om onze Ring+-dienst te gebruiken, zoals uw account-id, accountnaam en e-mailadres;
 • Gegevens die u verstrekt in verband met vacatures bij Ring, zoals contactgegevens, informatie uit uw cv en gegevens over uw huidige baan;
 • Overige persoonlijke informatie die in de content staat die u ons toestuurt, bijvoorbeeld via onze functie 'Contact' of klantenservicetools op onze websites of in onze mobiele apps.

Gegevens die we op geautomatiseerde wijze verkrijgen

Als u onze producten en diensten gebruikt, verkrijgen we in onze rol als gegevensbeheerder bepaalde gegevens op automatische wijze, zoals cookies, webserverlogs, webbakens en andere technologieën. Een 'cookie' is een tekstbestand dat door websites naar de computer of een ander met internet verbonden apparaat van de bezoeker wordt verzonden om de browser van de bezoeker te identificeren of om gegevens of instellingen in de browser op te slaan. Een 'webbaken', ook wel internettag, pixeltag of clear GIF genoemd, koppelt webpagina's aan webservers en hun cookies en kan worden gebruikt om informatie die via cookies is verzameld, terug naar een webserver te sturen.

We kunnen deze geautomatiseerde technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over uw apparatuur, surfgedrag en gebruikspatronen. De informatie die we op deze manier verkrijgen, omvat mogelijkerwijs het IP-adres van uw apparaat, identificatienummers die zijn gekoppeld aan uw apparaten, soorten apparaten die verbonden zijn met onze diensten, type webbrowser, type apparaat, taalvoorkeuren, verwijzende/exitpagina's, clickstreamgegevens en datum en tijd van bezoeken aan website of app. Deze technologieën helpen ons (1) uw gegevens te onthouden zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren, (2) te traceren en begrijpen hoe u onze producten en diensten gebruikt, (3) de diensten af te stemmen op uw voorkeuren, (4) de bruikbaarheid van onze producten en diensten en de effectiviteit van onze communicatie te meten en (5) onze producten en diensten te beheren, te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze correct werken.

In uw browser kunt u mogelijk informatie vinden over hoe u een melding kunt krijgen wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Zonder cookies is het echter mogelijk dat u niet alle functies van onze online diensten kunt gebruiken. Op mobiele apparaten kunt u beheren hoe uw apparaat en browser bepaalde apparaatgegevens delen door de privacy- en beveiligingsinstellingen op uw mobiele apparaat te wijzigen.

Gegevens die we namens derden verwerken

Als gegevensverwerker verwerken we namens u bepaalde gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van bepaalde diensten aan u. In dit deel worden de activiteiten beschreven waarbij Ring optreedt als gegevensverwerker.

Onze producten en diensten stellen u in staat vanaf uw computer of mobiele apparaat mensen aan uw voordeur te zien, horen en spreken, en samen te werken met anderen in uw buurt. Om u deze diensten te leveren, verwerken en bewaren we content (en gerelateerde informatie) die is vastgelegd en opgenomen tijdens het gebruik van onze producten en diensten, zoals video- of audio-opnamen, live video- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten in hun omgeving verzamelen voor het uitvoeren van hun functies (zoals beweging, gebeurtenissen, temperatuur en omgevingslicht).

Indien wettelijk toegestaan kunt u ervoor kiezen extra functionaliteit van uw Ring-product te gebruiken die via videogegevens van uw apparaat, gezichten van bekende bezoekers kan herkennen. Zo kunt u bijvoorbeeld als u bezoek krijgt van een vreemde, een andere melding van uw Ring-deurbel ontvangen dan wanneer er een gezinslid voor de deur staat. Als u deze functie activeert, verkrijgen we bepaalde gegevens over de gezichten van de bezoekers die u door uw Ring-product wilt laten herkennen. We hebben uw uitdrukkelijke toestemming nodig voordat u deze functie kunt gebruiken.

In uw rechtsgebied kan wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming en videobewaking van toepassing zijn op uw gebruik van onze producten. Wanneer u onze producten en diensten gebruikt, bent u de gegevensbeheerder van de verkregen persoonsgegevens (zoals video- of geluidsopnames, live video- of audiostreams, foto's, opmerkingen en gegevens die onze producten in hun omgeving verzamelen voor het uitvoeren van hun functies) en bent u alleen ervoor verantwoordelijk dat u aan de toepasselijke wetgeving voldoet als u onze producten en diensten gebruikt. Zo moet u bijvoorbeeld een waarschuwing weergeven die uw bezoekers erop wijst dat u in uw huis onze producten en diensten gebruikt. Het vastleggen, opnemen of delen van video- of audio-inhoud waarbij andere mensen betrokken zijn of het vastleggen van gegevens over gezichten van andere mensen kan in strijd zijn met hun privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

De gegevens die we als gegevensbeheerder over u verkrijgen, gebruiken we mogelijk voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze producten en diensten aan u;
 • Het maken en beheren van uw Ring-account en -profiel;
 • Het verwerken en afhandelen van claims en bestellingen met betrekking tot onze producten en diensten en om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling;
 • Het personaliseren van uw ervaring met onze producten en diensten;
 • Om u toe te staan inhoud via onze diensten te streamen, bewaren en delen;
 • Het verifiëren van uw identiteit zodat u toegang tot bepaalde inhoud kunt krijgen of bepaalde diensten van ons kunt gebruiken;
 • Het vergroten en handhaven van de veiligheid en beveiliging van onze producten en diensten en het voorkomen van misbruik;
 • Om met u te communiceren en u klantenservice te bieden;
 • Om u toe te staan te communiceren met bepaalde producten en diensten van derden (bijvoorbeeld om u de mogelijkheid te bieden links op te nemen naar inhoud van derden of die te bekijken binnen onze diensten of om verbinding te maken met producten en diensten van derden via de Ring+-dienst);
 • Het uitvoeren van analyses (waaronder markt- en consumentenonderzoek, trendanalyses en financiële analyses, en het anonimiseren van persoonsgegevens);
 • Het beheren van carrièremogelijkheden bij Ring;
 • Het exploiteren, evalueren, ontwikkelen, beheren en verbeteren van ons bedrijf (inclusief het exploiteren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten en diensten, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren en beoordelen van de effectiviteit van onze communicatie en het uitvoeren van boekhoudkundige, controle-, facturatie- en incassoactiviteiten en andere interne taken);
 • Het beschermen tegen en opsporen en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, vorderingen en andere aansprakelijkheden; en
 • Het voldoen aan en handhaven van toepasselijke wettelijke eisen, relevante industriestandaarden en beleidsregels, zoals deze Privacyverklaring en onze Servicevoorwaarden.

De gegevens die we over u verzamelen, kunnen we ook gebruiken voor andere doeleinden waarvoor we op het moment van verzamelen een specifieke mededeling doen en indien wettelijk vereist uw toestemming vragen.

Analytics-diensten van derden

Op onze websites en in onze mobiele apps gebruiken we webanalysediensten van derden. De dienstverleners die deze services beheren, gebruiken geautomatiseerde technologieën voor het verzamelen van gegevens (bijvoorbeeld IP- en e-mailadressen) om het gebruik van onze websites en mobiele apps te evalueren. Klik hier voor meer informatie over deze analytics-diensten.

Online traceren en reclame op basis van interesses

Op onze websites kunnen we gegevens verzamelen over uw online activiteiten om u advertenties over producten en diensten te laten zien die zijn afgestemd op uw interesses. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist, vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

U kunt onze advertenties op andere websites of mobiele apps zien omdat wij deelnemen aan advertentienetwerken. Met advertentienetwerken kunnen we onze berichten richten op gebruikers aan de hand van demografische gegevens, geconstateerde interesses van gebruikers en browsercontext. Deze netwerken traceren online activiteiten van gebruikers gedurende een periode door op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen, onder andere via het gebruik van cookies, webserverlogs, webbakens en andere vergelijkbare technologieën. De netwerken gebruiken deze gegevens om advertenties te tonen die kunnen worden afgestemd op de persoonlijke interesses van mensen, om browsers of apparaten van gebruikers op meerdere websites te traceren en om een profiel van het online surfgedrag van gebruikers op te stellen. De gegevens die onze advertentienetwerken kunnen verzamelen, bevatten informatie over bezoeken van gebruikers aan websites die deelnemen aan de betreffende advertentienetwerken, zoals pagina's of advertenties die worden bekeken en acties die worden ondernomen op de websites. Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op zowel onze websites als op websites van derden die deelnemen aan de advertentienetwerken. Dankzij dit proces kunnen we de effectiviteit van onze marketinginspanningen volgen.

Onze websites kunnen geen 'volg-mij-niet'-signalen van browsers verwerken. Kijk op www.aboutads.info/choices, http://www.networkadvertising.org/choices/ en http://preferences-mgr.truste.com/ als u wilt weten hoe u zich in de VS kunt afmelden voor reclame op basis van interesses door advertentienetwerken. Gebruikers in de Europese Unie kunnen kijken op www.youronlinechoices.eu.

Delen van gegevens

Wij verkopen of delen geen persoonsgegevens over u anders dan zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We kunnen uw persoonsgegevens delen met (1) onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen en (2) onze dienstverleners die diensten namens ons verlenen, zoals orderverwerking en analyse en opslag van gegevens. We staan niet toe dat onze dienstverleners de gegevens gebruiken of verstrekken behalve als dat nodig is om diensten namens ons te leveren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen persoonsgegevens ook delen met onze zakenpartners met wie we gezamenlijk producten en diensten aanbieden of wanneer u Ring+ gebruikt om verbinding te maken met producten of diensten van derden.

We kunnen ook gegevens over u verstrekken (1) als we daartoe verplicht zijn door wetgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding), (2) als antwoord op verzoeken van overheidsinstanties, zoals rechtshandhavingsinstanties, (3) om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen, (4) als we van mening zijn dat het verstrekken noodzakelijk of gepast is om lichamelijk letsel of andere schade of financieel verlies te voorkomen, (5) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten of (6) anderszins met uw toestemming.

We behouden ons het recht voor alle gegevens die wij over u hebben, over te dragen in het geval dat we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen (waaronder in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of sluiting).

Ring+-dienst

Via onze Ring+-dienst kunt u ervoor kiezen om verbinding te maken met bepaalde diensten van derden die worden aangeboden door onze zakenpartners. Om een verbinding te activeren en de Ring-producten en -diensten te laten aansluiten op een beschikbare dienst van derden, moet elke Ring+-verbinding bepaalde informatie uitwisselen tussen Ring en onze zakenpartner die de externe dienst levert. Om producten en diensten van Ring te integreren met die van onze zakenpartners, is het mogelijk dat we bijvoorbeeld bepaalde accountgegevens met deze zakenpartners delen, zoals uw account-id en e-mailadres. Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens delen die onze producten in hun omgeving verzamelen om hun functies te kunnen uitvoeren (zoals bewegingen of gebeurtenissen voor uw deur). In elk geval werken we alleen met een dienst van een derde samen als u ervoor kiest zo'n verbinding te activeren. U kunt een verbinding met een dienst van een derde op elk gewenst moment herroepen door contact op te nemen met Ring op privacy@ring.com of, afhankelijk van de betreffende externe dienst, door naar de instellingen van uw account bij die dienst te gaan. De privacyverklaringen van onze zakenpartners gelden voor alle manieren waarop deze partners met gegevens omgaan en voor de gegevens die met hen worden gedeeld.

Gegevensoverdracht

De over u verkregen persoonsgegevens kunnen we overdragen naar ontvangers in andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. In deze landen kunnen andere wetten inzake gegevensbescherming gelden dan in het land waarin u de gegevens oorspronkelijk heeft verstrekt. Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen naar ontvangers in andere landen (zoals de VS), zullen we deze gegevens beschermen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring en voldoen we aan de toepasselijke wettelijke eisen inzake het afdoend beschermen van overdrachten van persoonsgegevens naar ontvangers in landen anders dan het land waarin u de gegevens heeft verstrekt.

Ring LLC en haar dochterondernemingen Ring Protect Inc. en Wireless Environment LLC voldoen aan het EU-VS-privacyschild en het CH-VS-privacyschild (het "privacyschild"), ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar de VS worden overgedragen in overeenstemming met de privacyschildbeginselen ten aanzien van zulke gegevens. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit privacybeleid en de privacyschildbeginselen prevaleren de privacyschildbeginselen. Kijk op www.privacyshield.gov als u meer wilt weten over het privacyschildprogramma of de certificering van Ring wilt zien.

Klik hier om het privacybeleid inzake het EU/CH-VS-privacyschild te lezen.

Uw keuzes

Wij bieden u bepaalde keuzes met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verkrijgen. Als u uw voorkeuren wilt bijwerken, wilt beperken welke informatie u ontvangt van ons of een verzoek wilt indienen, kunt u contact opnemen via de manieren die zijn beschreven onder Contact [#contactus] in deze Privacyverklaring.

Op grond van de wet kunt u mogelijk (1) inzage vragen in bepaalde persoonsgegevens die wij over u bijhouden, (2) ons vragen om uw persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren, (3) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of eventueel eerder verstrekte toestemming intrekken en (4) ons vragen om uw persoonsgegevens te blokkeren of ze uit onze database te verwijderen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via de manieren die zijn beschreven onder Contact [#contactus] in deze Privacyverklaring. Voordat we u toegang tot de gegevens verlenen, kunnen wij een identiteitscontrole uitvoeren ter bescherming van uw privacy en de veiligheid. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving mogen we kosten in rekening brengen voordat we u een kopie geven van de persoonsgegevens die we bijhouden.

Kennisgeving aan inwoners van Californië Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen in de wetten van Californië kunnen inwoners van Californië ons vragen om (1) een overzicht van specifieke categorieën van persoonsgegevens die wij in het voorafgaande kalenderjaar hebben verstrekt aan derden ten behoeve van hun direct marketing en (2) de identiteit van de betreffende derden. Om deze informatie op te vragen kunnen inwoners van Californië contact opnemen zoals hierna beschreven onder Contact met ons opnemen.

Andere online diensten en functies van derden Onze website en mobiele apps kunnen links bevatten naar andere online diensten en kunnen functies van derden bevatten, zoals apps, tools, betaaldiensten, widgets en plug-ins (bijvoorbeeld Facebook-, Twitter- of PayPal-knoppen). Deze online diensten en functies van derden kunnen onafhankelijk van ons functioneren. Op de privacypraktijken van de betrokken derden, inclusief de gegevens die zij over u kunnen verzamelen, zijn de privacyverklaringen van deze derden van toepassing en we raden u sterk aan om die te lezen. Voor zover gekoppelde online diensten of functies van derden niet in bezit zijn van of gecontroleerd worden door ons, is Ring niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met gegevens omgaan.

Hoe we persoonsgegevens beschermen

Wij hebben administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e), onwettig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Bewaren van persoonsgegevens

Indien toegestaan door toepasselijke wetgeving bewaren we de over u verkregen persoonsgegevens (1) zo lang we de gegevens nodig hebben voor het doel van de verzameling zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring of (2) zo lang we na het verstrijken van de bewaartermijn voor het oorspronkelijke doel beschikken over een andere rechtsgrond voor het bewaren van de verzamelde gegevens.

Wanneer u onze producten koopt, kunt u ervoor kiezen om tijdens een proefperiode of met een abonnement gebruik te maken van Cloud Video Recording van Ring (de ‘Cloudservice’). Als u de opnamefuncties van de Cloudservice hebt ingeschakeld, bewaren we de opnames (en alle gerelateerde gegevens) van uw product gedurende uw abonnementsperiode, zodat u gedurende die periode toegang hebt tot uw inhoud. U kunt uw opnamen op elk gewenst moment van de Cloudservice verwijderen door in te loggen op uw account. Het kan tot 72 uur duren voordat de betreffende opnames zijn verwijderd. Verder bewaren we opnames van de Ring-buurt (conform de definitie daarvan in de Servicevoorwaarden) ongeacht of u onze Cloudservice gebruikt of niet, zodat u indien gewenst kunt deelnemen aan een Ring-buurt.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt als gevolg van wijzigingen in ons privacybeleid. We plaatsen meldingen op onze websites en in onze mobiele apps om u te informeren over belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring en vermelden aan het begin van de Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe kunt u contact met ons opnemen

Als u vragen over deze Privacyverklaring hebt, als u wilt dat we onze gegevens over u bijwerken, als u uw voorkeuren wilt wijzigen of andere toepasselijke rechten in verband met gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op privacy@ring.com of schrijven naar:

Ring LLC
1523 26th Street
Santa Monica, CA 90404

In Europa worden wij vertegenwoordigd door:
Ring of Security B.V.
TQ, Singel 542
1017 AZ Amsterdam, Nederland

Als u uw rechten in verband met gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u hier klikken

Klik hieronder voor vorige versies van de Privacyverklaring:

Ring Privacybeleid V1
Ring Privacybeleid V2

Testing from developer - 11/12