Privacyverklaring_V6

Ingangsdatum: 08-05-2018 / Bijgewerkt op 21-10-2020

Ring LLC en onze dochterondernemingen (gezamenlijk 'Ring', 'we, 'wij', 'ons' of 'onze') respecteren je privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft de soorten persoonsgegevens die we over consumenten en andere hieronder vermelde personen verkrijgen en verwerken, hoe we de gegevens mogen gebruiken, met wie we ze mogen delen, en de keuzes met betrekking tot ons gebruik van de gegevens. De Privacyverklaring beschrijft ook de maatregelen die wij nemen om de persoonsgegevens te beschermen en hoe mensen contact met ons kunnen opnemen over ons privacybeleid. Ring is de gegevensbeheerder voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Gegevens die we verzamelen

Gegevens die we over jou verkrijgen

We verkrijgen bepaalde persoonsgegevens met betrekking tot de producten en diensten die we leveren. In onze rol als verantwoordelijke verkrijgen we onder meer de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres en postadres;
 • Accountgegevens, zoals online wachtwoord en andere inloggegevens die worden gebruikt voor toegang tot de producten en diensten van Ring;
 • Betalingsgegevens, zoals naam, factuuradres en betaalkaartgegevens, waaronder kaartnummer, vervaldatum en beveiligingscode, die namens ons worden verzameld en bewaard door onze externe betalingsverwerker; Ring bewaart alleen de laatste vier cijfers van je kaartnummer en de vervaldatum;
 • De geolocatie van je mobiele apparaat, indien je akkoord gaat met het verzamelen van deze informatie;
 • Productinstallatiegegevens, zoals de naam en de beschrijving van je Ring-product (bijvoorbeeld 'videodeurbel voordeur') en de locatie waar je je Ring-product installeert, en de aanpassingen die je aanbrengt in de productinstallatie;
 • Technische gegevens over je Ring-product, zoals gegevens over je wifi-netwerk en de signaalsterkte, en het model, het serienummer en de softwareversie van je Ring-product;
 • Gegevens over je interacties met onze websites en mobiele apps;
 • Gebruikersnamen, inhoud en andere gegevens die worden geplaatst op onze officiële socialemediapagina's;
 • Gegevens die we verkrijgen van externe socialemediadiensten (zoals Facebook) of betalingsdiensten (zoals PayPal) als je ervoor kiest via deze diensten je Ring-account te koppelen, te maken of daarop in te loggen (inclusief wanneer je Ring-video's of -inhoud deelt via je socialemedia-account);
 • Gegevens die we verkrijgen van externe zakenpartners als je ervoor kiest om Works With Ring-producten of -diensten te gebruiken, zoals je account-id, accountnaam en e-mailadres;
 • Gegevens die je verstrekt in verband met vacatures bij Ring, zoals contactgegevens, informatie uit je cv en gegevens over je huidige baan;
 • Overige persoonlijke informatie die in de content staat die je ons toestuurt, bijvoorbeeld via onze functie 'Contact' of klantenservicetools op onze websites of in onze mobiele apps.

Gegevens die we op geautomatiseerde wijze verkrijgen

Als je onze producten en diensten gebruikt, verkrijgen we in onze rol als gegevensbeheerder bepaalde gegevens op automatische wijze, zoals cookies, webserverlogs, webbakens en andere technologieën. Een 'cookie' is een tekstbestand dat door websites naar de computer of een ander met internet verbonden apparaat van de bezoeker wordt verzonden om de browser van de bezoeker te identificeren of om gegevens of instellingen in de browser op te slaan. Een 'webbaken', ook wel internettag, pixeltag of clear GIF genoemd, koppelt webpagina's aan webservers en hun cookies en kan worden gebruikt om informatie die via cookies is verzameld, terug naar een webserver te sturen.

We kunnen deze geautomatiseerde technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over je apparatuur, surfgedrag en gebruikspatronen. De informatie die we op deze manier verkrijgen, omvat mogelijkerwijs het IP-adres van je apparaat, identificatienummers die zijn gekoppeld aan je apparaten, soorten apparaten die verbonden zijn met onze diensten, type webbrowser, type apparaat, taalvoorkeuren, verwijzende/exitpagina's, clickstreamgegevens en datum en tijd van bezoeken aan website of app. Deze technologieën helpen ons (1) je gegevens te onthouden zodat je ze niet opnieuw hoeft in te voeren, (2) te traceren en begrijpen hoe je onze producten en diensten gebruikt, (3) de diensten af te stemmen op je voorkeuren, (4) de bruikbaarheid van onze producten en diensten en de effectiviteit van onze communicatie te meten en (5) onze producten en diensten te beheren, te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze correct werken.

In je browser kun je mogelijk informatie vinden over hoe je een melding kunt krijgen wanneer je bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe je bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Zonder cookies is het echter mogelijk dat je niet alle functies van onze online diensten kunt gebruiken. Op mobiele apparaten kun je beheren hoe je apparaat en browser bepaalde apparaatgegevens delen door de privacy- en beveiligingsinstellingen op je mobiele apparaat te wijzigen.

Gegevens die we namens derden verwerken

Als gegevensverwerker verwerken we namens jou bepaalde gegevens, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van bepaalde diensten aan jou. In dit deel worden de activiteiten beschreven waarbij Ring optreedt als gegevensverwerker.

Onze producten en diensten stellen je in staat vanaf je computer of mobiele apparaat mensen aan je voordeur te zien, horen en spreken, en samen te werken met anderen in je buurt. Om jou deze diensten te leveren, verwerken en bewaren we content (en gerelateerde informatie) die is vastgelegd en opgenomen tijdens het gebruik van onze producten en diensten, zoals video- of audio-opnamen, livevideo- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten in hun omgeving verzamelen voor het uitvoeren van hun functies (zoals beweging, gebeurtenissen, temperatuur en omgevingslicht).

In je rechtsgebied kan wetgeving inzake privacy, gegevensbescherming en videobewaking van toepassing zijn op je gebruik van onze producten. Wanneer je onze producten en diensten gebruikt, ben je de gegevensbeheerder van de verkregen persoonsgegevens (zoals video- of geluidsopnames, livevideo- of audiostreams, foto's, opmerkingen en gegevens die onze producten in hun omgeving verzamelen voor het uitvoeren van hun functies) en ben je alleen ervoor verantwoordelijk dat je aan de toepasselijke wetgeving voldoet als je onze producten en diensten gebruikt. Zo moet je bijvoorbeeld een waarschuwing weergeven die je bezoekers erop wijst dat je in je huis onze producten en diensten gebruikt. Het vastleggen, opnemen of delen van video- of audio-inhoud waarbij andere mensen betrokken zijn of het vastleggen van gegevens over gezichten van andere mensen kan in strijd zijn met hun privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

Hoe we de verzamelde gegevens gebruiken

De gegevens die we als gegevensbeheerder over jou verkrijgen, gebruiken we mogelijk voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze producten en diensten aan jou;
 • Het maken en beheren van je Ring-account en -profiel;
 • Het verwerken en afhandelen van claims en bestellingen met betrekking tot onze producten en diensten en om je op de hoogte te houden van de status van je bestelling;
 • Het personaliseren van je ervaring met onze producten en diensten;
 • Om je toe te staan inhoud via onze diensten te streamen, bewaren en delen;
 • Het verifiëren van je identiteit zodat je toegang tot bepaalde inhoud kunt krijgen of bepaalde diensten van ons kunt gebruiken;
 • Het vergroten en handhaven van de veiligheid en beveiliging van onze producten en diensten en het voorkomen van misbruik;
 • Om met je te communiceren en je klantenservice te bieden;
 • Om je toe te staan te communiceren met bepaalde producten en diensten van derden (bijvoorbeeld om je de mogelijkheid te bieden links op te nemen naar inhoud van derden of die te bekijken binnen onze diensten of om verbinding te maken met producten en diensten van derden via Works With Ring);
 • Het uitvoeren van analyses (waaronder markt- en consumentenonderzoek, trendanalyses en financiële analyses, en het anonimiseren van persoonsgegevens);
 • Carrièremogelijkheden bij Ring;
 • Het exploiteren, evalueren, ontwikkelen, beheren en verbeteren van ons bedrijf (inclusief het exploiteren, beheren, analyseren en verbeteren van onze producten en diensten, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het beheren en beoordelen van de effectiviteit van onze communicatie en het uitvoeren van boekhoudkundige, controle-, facturatie- en incassoactiviteiten en andere interne taken);
 • Het beschermen tegen en opsporen en voorkomen van fraude en andere criminele activiteiten, vorderingen en andere aansprakelijkheden; en
 • Het voldoen aan en handhaven van toepasselijke wettelijke eisen, relevante industriestandaarden en beleidsregels, zoals deze Privacyverklaring en onze Servicevoorwaarden.

De gegevens die we over jou verzamelen, kunnen we ook gebruiken voor andere doeleinden waarvoor we op het moment van verzamelen een specifieke mededeling doen en indien wettelijk vereist je toestemming vragen.

Web- en app-analysediensten van derden

Op onze websites en in onze mobiele apps gebruiken we web- en app-analysediensten van derden. De serviceproviders maken gebruik van geautomatiseerde technologieën om informatie te verzamelen en te analyseren, waaronder persoonlijke gegevens (zoals e-mail- en IP-adressen), om te begrijpen hoe je onze websites en mobiele apps gebruikt.Web- en app-analysediensten helpen ons functies te verbeteren, de effectiviteit van onze marketing te evalueren en uiteindelijk de gebruikerservaring te optimaliseren. Raadpleeg voor meer informatie over deze analysediensten ons Cookiebeleid. Om je af te melden voor web- en app-analysediensten van derden ga je naar het beveiligingsoverzicht en/of het cookievoorkeurbeheer om je voorkeuren in te stellen.

Online tracking en reclame op basis van interesses

Wanneer je gebruikmaakt van onze websites en apps kunnen we gegevens verzamelen over je online activiteiten om je advertenties over producten en diensten te laten zien die zijn afgestemd op jouw interesses. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit vereist, vragen wij je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.

Je kunt onze advertenties op andere websites of mobiele apps zien omdat wij deelnemen aan advertentienetwerken. Met advertentienetwerken kunnen we onze berichten richten op personen aan de hand van demografische gegevens, geconstateerde interesses van personen en browsercontext. Deze netwerken traceren online activiteiten van personen gedurende een periode door op geautomatiseerde wijze gegevens te verzamelen, onder andere via het gebruik van cookies, webserverlogs, webbakens en andere vergelijkbare technologieën. De netwerken gebruiken deze gegevens om advertenties te tonen die kunnen worden afgestemd op de persoonlijke interesses van mensen, om browsers of apparaten van mensen op meerdere websites te traceren en om een profiel van het online surfgedrag van mensen op te stellen. De gegevens die onze advertentienetwerken kunnen verzamelen, bevatten informatie over bezoeken van personen aan websites die deelnemen aan de betreffende advertentienetwerken, zoals pagina's of advertenties die worden bekeken en acties die worden ondernomen op de websites. Het verzamelen van deze gegevens vindt plaats op zowel onze websites als op websites van derden die deelnemen aan de advertentienetwerken. Dankzij dit proces kunnen we de effectiviteit van onze marketinginspanningen volgen.

Onze websites kunnen geen 'volg-mij-niet'-signalen van browsers verwerken. Als je meer wilt weten over hoe je je kunt afmelden voor reclame op basis van interesses door advertentienetwerken, kun je een bezoek brengen aan www.aboutads.info/choices, http://www.networkadvertising.org/choices/, en http://preferences-mgr.truste.com/, en lees je ons Cookiebeleid. Gebruikers in de Europese Unie kijken op www.youronlinechoices.eu.Je kunt ook naar het beveiligingsoverzicht en/of het cookievoorkeurbeheer gaan om je voorkeuren in te stellen voor de websites en mobiele apps van Ring.

Delen van gegevens

Wij verkopen of delen geen persoonsgegevens over jou anders dan zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We kunnen je persoonsgegevens delen met (1) onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen en (2) onze dienstverleners die diensten namens ons verlenen, zoals orderverwerking en analyse en opslag van gegevens. We staan niet toe dat onze dienstverleners de gegevens gebruiken of verstrekken behalve als dat nodig is om diensten namens ons te leveren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. We kunnen persoonsgegevens ook delen met onze zakenpartners met wie we gezamenlijk producten en diensten aanbieden of wanneer je Works With Ring gebruikt om verbinding te maken met producten of diensten van derden.

We kunnen ook persoonlijke gegevens over jou verstrekken (1) als we daartoe verplicht zijn door wetgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel of een dagvaarding), (2) om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen, (3) als we van mening zijn dat het verstrekken noodzakelijk of gepast is om lichamelijk letsel of andere schade of financieel verlies te voorkomen, (4) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten of (5) anderszins met je toestemming.

We behouden ons het recht voor alle gegevens die wij over jou hebben, over te dragen in het geval dat we ons bedrijf of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen (waaronder in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of sluiting).

Gegevensoverdracht

De over jou verkregen persoonsgegevens kunnen we overdragen naar ontvangers in andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. In deze landen kunnen andere wetten inzake gegevensbescherming gelden dan in het land waarin je de gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we je persoonsgegevens overdragen naar ontvangers in andere landen (zoals de VS), zullen we deze gegevens beschermen zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring en voldoen we aan de toepasselijke wettelijke eisen inzake het afdoend beschermen van overdrachten van persoonsgegevens naar ontvangers in landen anders dan het land waarin je de gegevens hebt verstrekt.

Ring LLC en haar dochterondernemingen Ring Protect Inc. en Wireless Environment LLC voldoen aan het EU-VS-privacyschild en het CH-VS-privacyschild (het “privacyschild”), ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland naar de VS worden overgedragen in overeenstemming met de privacyschildbeginselen ten aanzien van zulke gegevens. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit privacybeleid en de privacyschildbeginselen prevaleren de privacyschildbeginselen. Kijk op www.privacyshield.gov als je meer wilt weten over het Privacy Shield-programma of als je de certificering van Ring wilt zien.

Klik hier om het privacybeleid inzake het EU/CH-VS-privacyschild te zien.

Je keuzes

Wij bieden je bepaalde keuzes met betrekking tot de persoonsgegevens die we over jou verkrijgen. Als je je voorkeuren wilt bijwerken, wilt beperken welke informatie je ontvangt van ons of een verzoek wilt indienen, kun je contact opnemen via de manieren die zijn beschreven onder Contact [#contactus] in deze Privacyverklaring. Je kunt je ook afmelden voor het ontvangen van reclameberichten door de afmeldinstructies te volgen in de berichten die je ontvangt of te mailen naar unsubscribe@ring.com. We moeten je bepaalde berichten over onze producten en services wel blijven sturen; je kunt je niet afmelden voor deze berichten. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over facturering.

Op grond van de wet kun je mogelijk (1) inzage vragen in bepaalde persoonsgegevens die wij over jou bijhouden, (2) ons vragen om je persoonsgegevens bij te werken of te corrigeren, (3) bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of eventueel eerder verstrekte toestemming intrekken en (4) ons vragen om je persoonsgegevens te blokkeren of ze uit onze database te verwijderen. Als je deze rechten wilt uitoefenen, kun je contact opnemen via de manieren die zijn beschreven onder Contact [#contactus] in deze Privacyverklaring. Voordat we je toegang tot de gegevens verlenen, kunnen wij een identiteitscontrole uitvoeren ter bescherming van je privacy en de veiligheid. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving mogen we kosten in rekening brengen voordat we je een kopie geven van de persoonsgegevens die we bijhouden.

Kennisgeving aan inwoners van Californië

Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen in de wetten van Californië kunnen inwoners van Californië ons vragen om (1) een overzicht van specifieke categorieën van persoonsgegevens die wij in het voorafgaande kalenderjaar hebben verstrekt aan derden ten behoeve van hun direct marketing en (2) de identiteit van de betreffende derden. Om deze informatie op te vragen kunnen inwoners van Californië contact opnemen zoals hierna beschreven onder Contact met ons opnemen.

Klik hier om te lezen over aanvullende informatieverstrekking volgens de California Consumer Privacy Act.

Andere services en functies van derden

Met onze producten, services of websites kun je koppelingen maken naar die van derden om bepaalde functies of ervaringen te bieden. Je kunt bijvoorbeeld je Ring-apparaat of je Ring-account verbinden met een andere service dan Ring (zoals een Works With Ring-product van derden of je Amazon-account).

Bovendien kunnen onze website en mobiele apps links bevatten naar andere online diensten en deze kunnen functies van derden bevatten, zoals apps, tools, betaaldiensten, widgets en plugins (bijvoorbeeld Facebook-, Twitter- of PayPal-knoppen).

Deze diensten en functies van derden kunnen onafhankelijk van ons functioneren. Op de privacypraktijken van de betrokken derden, inclusief de gegevens die zij over jou kunnen verzamelen, zijn de privacyverklaringen van deze derden van toepassing en we raden je sterk aan om die te lezen. Voor zover gekoppelde online diensten of functies van derden niet in bezit zijn van of gecontroleerd worden door ons, is Ring niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden met gegevens omgaan. Door dergelijke diensten en functies te gebruiken, vraag je ons om gegevens namens jou over te dragen of te verstrekken, bijvoorbeeld je account-ID, e-mailadres, gegevens over het gebruik van het Ring-apparaat, of gegevens die zijn verzameld door het Ring-apparaat, enz.

Hoe we persoonsgegevens beschermen

Wij hebben administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk(e), onwettig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

Bewaren van persoonsgegevens

Indien toegestaan door toepasselijke wetgeving bewaren we de over jou verkregen persoonsgegevens (1) zolang we de gegevens nodig hebben voor het doel van de verzameling zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring of (2) zolang we na het verstrijken van de bewaartermijn voor het oorspronkelijke doel beschikken over een andere rechtsgrond voor het bewaren van de verzamelde gegevens.

Wanneer je onze producten koopt, kun je ervoor kiezen om tijdens een proefperiode of met een abonnement gebruik te maken van Cloud Video Recording van Ring (de ‘Cloudservice’). Als je de opnamefuncties van de Cloudservice hebt ingeschakeld, bewaren we de opnames (en alle gerelateerde gegevens) van je product gedurende je abonnementsperiode, zodat je gedurende die periode toegang hebt tot je inhoud. Je kunt je opnamen op elk gewenst moment van de Cloudservice verwijderen door in te loggen op je account. Het kan tot 72 uur duren voordat de betreffende opnames zijn verwijderd.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan jou worden bijgewerkt als gevolg van wijzigingen in ons privacybeleid. We plaatsen meldingen op onze websites en in onze mobiele apps om je te informeren over belangrijke wijzigingen in onze Privacyverklaring en vermelden aan het begin van de Verklaring wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

Hoe kun je contact met ons opnemen

Als je vragen over deze Privacyverklaring hebt, als je wilt dat we onze gegevens over jou bijwerken, als je jouw voorkeuren wilt wijzigen of andere toepasselijke rechten in verband met gegevensbescherming wilt uitoefenen, kun je per e-mail contact met ons opnemen op privacy@ring.com of schrijven naar:

Ring LLC1523 26th Street Santa Monica, CA 90404 U.S.A.

In Europa worden wij vertegenwoordigd door Ring of Security B.V.TQ, Singel 5421017 AZ Amsterdam, Nederland

Als je jouw rechten in verband met gegevensbescherming wilt opeisen, klik je hier.

Klik hieronder voor vorige versies van de Privacyverklaring:

 

Privacyverklaring Ring V1

Privacyverklaring Ring V2

Privacyverklaring Ring V3

Privacyverklaring Ring V4

Privacyverklaring Ring V5