Winkelwagen (
0
)

EU-VS-privacyschild: Ring privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 9 April 2018

Ring LLC. en onze verbonden ondernemingen Ring Protect Inc. en Wireless Environment, LLC (samen "Ring") respecteren uw bezorgdheid over privacy. Ring neemt deel aan de EU-VS en Zwitsers-VS-privacyschild-kaders (samen, het “Privacyschild”), die door het U.S. Department of Commerce zijn uitgevaardigd. Ring verbindt zich ertoe om te voldoen aan de Privacyschildbeginselen met betrekking tot Persoonlijke Consumentengegevens die het bedrijf uit de EU en Zwitserland ontvangt op basis van het Privacyschild. Dit beleid beschrijft hoe Ring de Privacyschildbeginselen voor Persoonlijke Consumentengegevens implementeert.

Voor de toepassing van dit beleid:

“Consument” betekent elke natuurlijke persoon die in de EU of Zwitserland is gevestigd, maar exclusief elke persoon die in zijn of haar hoedanigheid als Werknemer handelt.

“Beheerder” betekent een persoon of organisatie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen van de verwerking van Persoonlijke gegevens bepaalt.

“Klant” betekent een externe entiteit die in de EU of in Zwitserland is gevestigd en die diensten of producten van Ring verkrijgt.

“Werknemer” betekent elke huidige, voormalige of toekomstige werknemer, stagiaire of tijdelijke werknemer van Ring of een van zijn EU- of Zwitserse dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, of een verwante persoon, die in de EU of Zwitserland is gevestigd en van wie Ring de Persoonlijke Gegevens verwerkt in het kader van een arbeidsrelatie.

“EU” betekent de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

“Persoonlijke Gegevens” betekent alle informatie, inclusief Gevoelige Gegevens, (i) over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, (ii) die door Ring in de VS uit de EU of Zwitserland wordt ontvangen en (iii) in welke vorm dan ook wordt geregistreerd.

“Privacyschildbeginselen” betekent de Beginselen en Bijkomende Beginselen van het Privacyschild

“Verwerker” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat persoonsgegevens namens een Beheerder verwerkt.

“Gevoelige Gegevens” betekent Persoonlijke Gegevens die medische of gezondheidsaandoeningen, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap (inclusief vakbondsafhankelijke visies of activiteiten), seksleven (inclusief persoonlijke seksualiteit), informatie over socialezekerheidsmaatregelen, de opdracht of vermeende opdracht voor een overtreding, een procedure voor een overtreding gepleegd of vermeend te zijn gepleegd door het individu of de dagvaarding voorn een dergelijke procedure, of de straf van een rechtbank in een dergelijke procedure (met inbegrip van administratieve procedures en strafrechtelijke sancties).

“Leverancier” betekent elke aannemer, aanbieder, leverancier of andere derde partij die in de EU of Zwitserland is gevestigd en die diensten of producten levert aan Ring.

De Privacyschildcertificering van Ring, samen met bijkomende informatie over het Privacyschild kan gevonden worden op: https://www.privacyshield.gov/. Voor meer informatie over de verwerking van Persoonlijke Consumentengegevens door Ring, bezoek de Privacyverklaring van Ring.

Types persoonlijke gegevens die Ring verzamelt

Als een Beheerder verkrijgt Ring op verschillende manieren Persoonlijke Consumentengegevens. Het verzamelen gebeurt bijvoorbeeld wanneer een Consument een Ring-product of -service gebruikt, een Ring-account aanmaakt of er informatie aan toevoegt, de websites of mobiele apps van Ring bezoekt, contact opneemt met Ring of producten of diensten van Ring koopt. Ring mag deze informatie gebruiken voor de doelstellingen die in de Privacyverklaring van Ring zijn vermeld.

De types van Persoonlijke Consumentengegevens die Ring verzamelt, zijn onder andere:

Contactinformatie, zoals naam, telefoonnummer, e-mail- en postadres;

Account-informatie, zoals een online-wachtwoord en andere login-gegevens die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de producten en diensten van Ring;

Betalingsinformatie, zoals naam, facturatieadres en betaalkaartgegevens, inclusief het kaartnummer, de vervaldatum en de beveiligingscode, die die door onze externe betalingsverwerker voor onze rekening worden verzameld en opgeslagen; Ring bewaart alleen de laatste vier cijfers en de vervaldatum van de betaalkaart van een Consument;

Geolocatiegegevens indien de Consument met de verzameling van deze gegevens instemt;

Informatie i.v.m. de configuratie van het product, zoals de naam en de omschrijving van het Ring-product van de Consument, de locatie waar de Consument een Ring-product installeert en de aanpassingen die de Consument aan de configuratie doet;

Technische informatie over het Ring-product van de Consument, zoals informatie over het Wifi-netwerk en het model, serienummer en software-versie van het Ring-product;

Gebruikersnamen op sociale media, content en andere gegevens die op onze officiële sociale-media-pagina's van Ring worden geplaatst;

Informatie die Ring via externe sociale-media-diensten (bijv. Facebook) of betalingsdiensten (bijv. PayPal) ontvangt, indien de Consumenten ervoor kiezen om hun Ring-account te linken aan, te creëren of aan te melden via deze diensten (inclusief wanneer Consumenten ring-video's of -content via hun sociale-media-account delen);

Informatie die Ring van externe zakenpartners ontvangt, indien Consumenten voor het gebruik van de Ring+ Service kiezen, zoals account-ID, accountnaam en e-mailadres.

Informatie die wordt verstrekt in verband met een carrièremogelijkheid bij Ring, zoals contactgegevens, informatie in een CV en details over een huidige baan;

Andere informatie die automatisch via de websites en de mobiele apps van Ring worden verzameld (zoals een IP-adres, identificatoren die aan toestellen zijn gekoppeld, de types van toestellen die op de services van Ring zijn aangesloten, webbrowser-kenmerken, toestelkenmerken, taalvoorkeuren, verwijs/uitgangpagina's, clickstream-gegevens en datums en tijdstippen van bezoeken aan websites of apps); en

Andere persoonlijke informatie die is opgenomen in de content die de Consument aan Ring verstrekt, zoals via onze "Contacteer ons" -functie of de klantenondersteuningstools op onze websites of mobiele apps.

Daarnaast verkrijgt Ring ook Persoonlijke Gegevens, zoals contactinformatie en informatie over de financiële rekeningen van de vertegenwoordigers van zijn Leveranciers, die in de EU of Zwitserland zijn gevestigd. Ring gebruikt deze informatie om haar relaties met haar Verkopers te beheren, betalingen, uitgaven en vergoedingen te verwerken en de verplichtingen die Ring onder haar contracten met de Leveranciers heeft, uit te voeren.

Ring verkrijgt ook Persoonlijke Gegevens, zoals contactinformatie, van de vertegenwoordigers van zijn Klanten, die in de EU of Zwitserland zijn gevestigd. Ring gebruikt deze informatie om haar relaties met haar Klanten te beheren en de verplichtingen die Ring onder haar contracten met de Klanten heeft, uit te voeren.

Ring kan de Persoonlijke Consumentengegevens ook op andere manieren, waarover we u op het moment van het verzamelen specifiek informeren, verkrijgen of gebruiken.

Als een Verwerker ontvangt Ring Persoonlijke Consumentengegevens wanneer de Beheerder deze gegevens aan Ring ter beschikking stelt. In verband met de levering van onze producten en diensten aan onze Consumenten, verwerkt en bewaart Ring bijvoorbeeld inhoud en gerelateerde informatie die wordt vastgelegd en geregistreerd wanneer onze producten en diensten worden gebruikt. Dit omvat video- of audio-opnamen, live video- of audiostreams, afbeeldingen, opmerkingen en gegevens die onze producten uit hun omgeving verzamelen (zoals beweging, gebeurtenissen, temperatuur en omgevingslicht). Wanneer Consumenten onze producten of diensten gebruiken, kan Ring Persoonlijke gegevens over Consumenten waarmee zij geen directe relatie heeft verwerken, omdat Ring de gegevens verkrijgt of onderhoudt als een Verwerker.

De privacypraktijken van Ring betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens van consumenten voldoen aan de Privacyschildbeginselen van kennisgeving, keuze; aansprakelijkheid voor verder doorsturen, beveiliging, gegevensintegriteit en doeleindenbeperking, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid.

Kennisgeving

Ring verstrekt informatie in dit beleid en in de Privacyverklaring van het bedrijf over zijn praktijken met betrekking tot Persoonlijke Consumentengegevens, met inbegrip van de types van Persoonlijke Gegevens die Ring verzamelt, de types van derden waaraan Ring de Persoonlijke Gegevens openbaar maakt en de doeleinden om dit te doen, de rechten en keuzes die Consumenten hebben voor het beperken van het gebruik en de openbaarmaking van hun Persoonlijke Gegevens, en hoe ze contact kunnen opnemen met Ring over haar praktijken met betrekking tot de Persoonlijke Gegevens.

Wanneer Ring optreedt als een Verwerker en Persoonlijke Consumentengegevens worden namens een Beheerder overgedragen aan Ring in de VS, dan is de Beheerder verantwoordelijk voor het verstrekken van passende kennisgeving aan personen en voor het verkrijgen van de vereiste toestemming.

Er kan ook relevante informatie worden gevonden in de verklaringen betreffende specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten.

Keuze

In omstandigheden waarin Ring optreedt als een Beheerder, biedt Ring aan de Consumenten in principe de mogelijkheid om te kiezen of hun Persoonlijke Gegevens (i) bekend worden gemaakt aan Beheerders van derden of (ii) worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van de doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk is verzameld of vervolgens geautoriseerd is door de relevante consument. Voor zover door de Privacyschildbeginselen wordt vereist, verkrijgt Ring de opt-in-toestemming voor bepaalde vormen van gebruik en onthullingen van Gevoelige Gegevens. Consumenten kunnen zoals hieronder beschreven contact opnemen met Ring over klachten met betrekking tot het gebruik of de openbaarmaking van hun Persoonlijke Gegevens door het bedrijf. Tenzij Ring aan de Consumenten een gepaste keuze biedt, gebruikt het bedrijf Persoonsgegevens alleen voor doeleinden die wezenlijk dezelfde zijn als die aangegeven in dit Beleid.

Wanneer Consumenten onze producten of diensten gebruiken, kan Ring Persoonlijke gegevens over Consumenten waarmee zij geen directe relatie heeft verwerken, omdat Ring de gegevens verkrijgt of onderhoudt als een Verwerker.

Ring deelt Persoonlijke Consumentengegevens met zijn verbonden en dochterondernemingen. Ring kan Persoonlijke Consumentengegevens bekendmaken zonder de mogelijkheid te bieden om niet deel te nemen en kan worden verzocht om de Persoonlijke Gegevens openbaar te maken, (i) aan externe Verwerkers die het bedrijf heeft aangenomen om namens en in overeenstemming met zijn instructies diensten te verlenen, (ii) als dit wettelijk of wettelijk verplicht is, of (iii) als antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, waaronder het voldoen aan nationale veiligheidseisen, eisen van algemeen belang of wetshandhaving. Ring behoudt zich het recht voor om alle Persoonlijke Gegevens over te dragen in het geval van een audit of in het geval dat wij onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, desinvestering, ontbinding of liquidatie).

Aansprakelijkheid voor het doorsturen van Persoonlijke Gegevens

Dir beleid en de Privacyverklaring van Ring beschrijven de uitwisseling door Ring van Persoonlijke Consumentengegevens.

Voor zover Ring fungeert als Beheerder, uitgezonderd wanneer het toegestaan of door de toepasselijke wetgeving vereist is, biedt Ring aan Consumenten de mogelijkheid om te weigeren om hun Persoonlijke Gegevens met Externe Beheerders te delen. Ring vereist dat externe Beheerders aan wie zij Persoonlijke Consumentengegevens bekendmaakt om contractueel overeen te komen dat (i) de Persoonlijke Gegevens alleen voor beperkte en gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met de toestemming van de relevante Consument worden verwerkt, (ii) dezelfde mate van bescherming bieden aan Persoonlijke Gegevens zoals vereist door de Privacyschildbeginselen, en (iii) om Ring op de hoogte te stellen en de verwerking van Persoonlijke Gegevens te staken (of andere redelijke en passende herstelmaatregelen te nemen) als de externe Beheerder vaststelt dat hij niet kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde niveau van bescherming aan de Persoonlijke gegevens te bieden zoals de Privacyschildbeginselen vereist is.

Met betrekking tot de transfer van Persoonlijke Consumentengegevens naar externe Verwerkers, (i) gaat Ring een overeenkomst aan met elke relevante Verwerker, (ii) transfereert Ring de persoonlijke gegevens alleen aan elke dergelijke Verwerker voor beperkte en gespecificeerde doeleinden, (iii) stelt Ring vast dat de Verwerker verplicht is om de Persoonlijke Gegevens op zijn minst hetzelfde niveau van privacybescherming te bieden als vereist is door de Privacyschildbeginselen, (iv) neemt Ring redelijke en passende stappen om ervoor te zorgen dat de Verwerker de Persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die consistent is met de verplichtingen van Ring uit hoofde van de Privacyschildbeginselen, (v) vereist Ring dat de Verwerker Ring op de hoogte brengt als de Verwerker vaststelt dat hij niet langer kan voldoen aan zijn verplichting om hetzelfde niveau van bescherming te bieden als vereist door de Privacyschildbeginselen, (vi) bij kennisgeving, waaronder onder (v) hierboven, neemt Ring redelijke en passende stappen om ongeoorloofde verwerking van de Persoonlijke Gegevens door de Verwerker te stoppen en te herstellen, en (vii) biedt Ring op verzoek een samenvatting of een representatief exemplaar van de relevante privacybepalingen van het contract van de Verwerker aan het Ministerie van Handel. Ring blijft onder de Privacyschildbeginselen aansprakelijk als de ontvangers van het verder doorsturen door de externe Verwerkers van het bedrijf relevante Persoonlijke Gegevens verwerken op een manier die niet strookt met de Privacyschildbeginselen, tenzij Ring bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Beveiliging

Ring neemt redelijke en passende maatregelen om de Persoonlijke Consumentengegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die aan de verwerking en de aard van de Persoonlijke Gegevens zijn verbonden.

Gegevensintegriteit en doeleindenbeperking


Ring beperkt de Persoonlijke Consumentengegevens die het verwerkt tot hetgeen relevant is voor de doeleinden van de specifieke verwerking. Ring verwerkt de Persoonlijke Consumentengegevens niet op manieren die niet verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld of vervolgens is geautoriseerd door de betreffende Consument. Bovendien neemt Ring voor zover nodig voor deze doeleinden en in overeenstemming met haar rol als Beheerder of Verwerker redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke Gegevens die het bedrijf verwerkt (i) betrouwbaar voor het bedoelde gebruik en (ii) accuraat, compleet en actueel zijn. In dit opzicht vertrouwt Ring op de Consumenten om de relevante Persoonlijke Gegevens bij te werken en te corrigeren voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld of vervolgens geautoriseerd. Consumenten kunnen zoals hieronder beschreven contact opnemen met Ring om te vragen dat Ring de relevante Persoonlijke Gegevens bijwerkt of corrigeert.

Onder voorbehoud van het toepasselijk recht bewaart Ring de Persoonlijke Consumentengegevens slechts zolang in een vorm die de relevante Consument identificeer maakt of kan maken als het nuttig is voor een doel dat verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld of vervolgens is geautoriseerd door de betreffende Consument.

Toegang


Consumenten hebben in principe het recht op toegang tot hun Persoonlijke Gegevens. Dienovereenkomstig, geeft Ring, voor zover Ring fungeert als een Beheerder, in voorkomend geval, aan Consumenten een redelijke toegang tot de Persoonlijke Gegevens die Ring over hen bewaart. Ring biedt deze Consumenten ook een redelijke mogelijkheid om de informatie te corrigeren, aan te passen of te verwijderen, wanneer deze onjuist is of, indien van toepassing, verwerkt is in strijd met de Privacyschildbeginselen. Ring kan de toegang tot Persoonlijke Gegevens beperken of weigeren wanneer de last of de kosten van het verlenen van toegang in het betreffende geval onevenredig zouden zijn aan de risico's voor de privacy van de Consument of wanneer de rechten van andere personen dan de Consument zouden worden geschonden. Consumenten kunnen toegang tot hun Persoonlijke Gegevens vragen dor zoals hieronder beschreven met Ring contact op te nemen.

Wanneer Ring persoonlijke gegevens bewaart over Consumenten met wie Ring geen rechtstreekse relatie heeft, omdat Ring de gegevens van de Consument als een Verwerker bewaart, is de relevante Beheerder verantwoordelijk voor het verstrekken van toegang aan die personen tot de Persoonlijke Gegevens en voor het recht om de informatie te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen verwijder waar deze onjuist is of verwerkt is in strijd met de Privacyschildbeginselen, waar van toepassing. In dergelijke omstandigheden dienen Consumenten hun vragen te richten aan de betreffende Beheerder. Wanneer een Consument geen contact kan opnemen met de betreffende Beheerder of geen antwoord ontvangt van de Beheerder, zal Ring redelijke hulp bieden bij het doorsturen van het verzoek van de Consument aan de Beheerder.

Verhaal, handhaving en aansprakelijkheid


Ring beschikt over processen die zijn ontworpen om de naleving van de Privacyschildbeginselen te helpen verzekeren. Ring voert een jaarlijkse zelfevaluatie uit van haar praktijken op het gebied van Persoonlijke Consumentengegevens om te controleren of de verklaringen en beweringen die Ring doet met betrekking tot haar Privacyschild-privacypraktijken waar zijn en dat de privacypraktijken van Ring zijn geïmplementeerd zoals weergegeven en in overeenstemming zijn met de Privacyschildbeginselen.

Consumenten kunnen een klacht indienen tegen de verwerking van Persoonlijke Gegevens door Ring. Ring zal de nodige stappen ondernemen om problemen op te lossen, die resulteren uit de vermeende niet-naleving van de Privacyschildbeginselen. Consumenten kunnen zoals hieronder beschreven contact opnemen met Ring over klachten met betrekking tot de praktijken van Ring in verband met Persoonlijke Consumentengegevens.

Als de klacht van een Consument niet kan worden opgelost via de interne processen van Ring, zal Ring samenwerken met JAMS in overeenstemming met het JAMS Privacy Shield-programma, dat wordt beschreven op de JAMS-website ophttps://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.De bemiddeling van JAMS kan worden geïnitieerd zoals in de JAMS-regels is voorzien. Na de procedure voor de beslechting van het geschil kan de bemiddelaar of de Consument de zaak verwijzen naar de Amerikaanse Federal Trade Commission, die over privacyschildonderzoeks- en handhavingsbevoegdheden beschikt over Ring.Onder bepaalde omstandigheden kunnen Consumenten eventueel ook bindende de arbitrage inroepen om klachten over de naleving van de Privacyschildbeginselen door Ring te behandelen.

Wanneer Ring Persoonlijke Gegevens bewaart over Consumenten met wie Ring geen directe relatie heeft omdat Ring de gegevens van de Consument als een Verwerker bewaart, kunnen Consumenten klachten indienen over de verwerking van hun Persoonlijke Gegevens bij de betreffende Beheerder en zal Ring aan dit proces deelnemen op verzoek van de Beheerder of de Consument.

Hoe u Ring kunt contacteren


Com contact op te nemen met Ring met vragen of opmerkingen over dit beleid of de praktijken van Ring in verband met Persoonlijke Consumentengegevens:

Schrijven naar:

Legal – Privacy

Ring LLC.
1523 26th Street
Santa Monica, CA 90404

of

E-mail:

privacy@ring.com

Testing from developer - 11/12